ПОЛОЖЕННЯ про картку професійного журналіста

Картка професійного журналіста (далі - "беджик") запроваджується для полегшення діяльності творчих працівників ЗМІ при виконанні ними професійних обов'язків. Вона передбачає можливість:

 • відвідувати державні органи влади, органи місцевого і регіонального самоврядування, а також підприємства, установи і організації та бути прийнятим їх посадовими особами;
 • відкрито здійснювати записи, в тому числі із застосуванням будь-яких технічних засобів;
 • перебувати у районі стихійного лиха, катастроф, у місцях аварій, масових безпорядків, на мітингах і демонстраціях, на територіях, де оголошено надзвичайний стан.

Право на отримання

Право на отримання беджика мають творчі працівники редакцій всеукраїнських, обласних, регіональних, районних, міських, міськрайонних та багатотиражних газет, журналів, спеціалізованих та Інтернет-видань, теле- та радіоорганізацій, інформаційних агентств, прес-служб, вільні журналісти, які професійно займаються збиранням та обробкою інформації, підготовкою повідомлень і матеріалів для ЗМІ, а також викладачі вищих навчальних закладів, що готують журналістські кадри.

Порядок видачі

Беджик видається Національною спілкою журналістів України за поданням регіональних організацій НСЖУ, редакцій засобів масової інформації або за особистими заявами професійних журналістів. При цьому є обов'язковим заповнення особистої анкети журналіста. Заявник подає також 2 кольорові фотокартки розміром З0 х 40 мм. Інформація з заповненої журналістом анкети заноситься до комп'ютерної бази даних професійних журналістів.

Термін дії

Заявки на отримання беджика на поточний рік подаються протягом року, а на наступний рік - з 1 листопада до 1 грудня поточного року.

Кожний беджик дійсний протягом року/років, зазначеного/зазначених на його титульній сторінці.

Вартість

Секретаріат НСЖУ встановлює вартість беджика на кожний наступний рік.

Зовнішній вигляд

Беджик є двосторонньою карткою жовтого кольору розміром 90 х 130 мм (у заламінованому вигляді), що оснащується тримачем на мотузці. Титульна сторінка беджика містить:

 • вгорі напис "ПРЕСА" у червоно-жовтогарячій гамі кольорів - зменшуючись від лівого кута до 2/3 ширини картки;
 • зображення значка НСЖУ та особистий номер беджика;
 • фотокартку власника беджика (розміром 30 х 40 мм);
 • праворуч від фото напис по вертикалі "Дійсне протягом" із зазначенням терміну дії беджика;
 • напис "Цим засвідчується, що";
 • прізвище, ім'я, по батькові власника беджика українською мовою;
 • ім'я та прізвище власника беджика англійською мовою;
 • напис "професійним журналістом";
 • напис "Просимо всі органи влади надавати всебічну допомогу власнику цієї картки у виконанні ним професійних обов'язків";
 • напис "Голова Національної спілки журналістів України";
 • підпис голови НСЖУ;
 • напис "І.Лубченко";
 • печатку НСЖУ.

На зворотному боці беджика подано витяг із ст. 26 Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні".

Використання коштів

Кошти, отримані від реалізації беджиків, забезпечують:

 • покриття витрат на їх виготовлення;
 • підтримку діяльності регіональних організацій НСЖУ, від яких надійшли замовлення (10% від їхніх надходжень);
 • підтримку діяльності НСЖУ.

Внесення змін та доповнень

Зміни та доповнення до цього Положення (як окремі додатки) затверджуються головою НСЖУ за погодженням із секретаріатом НСЖУ.

Міжнародна картка професійного журналіста

 1. Міжнародна професійна картка журналіста (International Press Card) видається Міжнародною федерацією журналістів (МФЖ) з 1954 року спільно з національними спілками журналістів – членами МФЖ. Міжнародна федерація журналістів є найбільшою у світі організацією професійних працівників ЗМІ. Її штаб квартира знаходиться в Брюсселі.

  Заснована у 1926 р., вона об’єднує журналістські спілки більш ніж 90 країн світу. МФЖ захищає соціальні і професійні права журналістів, які працюють у друкованих та аудіовізуальних засобах масової інформації. Федерація має консультативний статус у таких організаціях системи ООН: ЮНЕСКО, Она имеет консультативный статус в таких организациях системы ООН как ЮНЕСКО, Всесвітньої організації інтелектуальної власності, Міжнародною організацією праці, Комітетом з прав людини, а також у Раді Європи та інших міжнародних організаціях.

  Одним із основних документів МФЖ є Декларація принципів поведінки журналістів – звід найважливіших правих професійної етики.

  Національна спілка журналістів України (НСЖУ) є асоційованим членом МФЖ. Відповідно до Декларації принципів поведінки журналістів НСЖУ прийняла Кодекс професійної етики українського журналіста.

 2. Міжнародна професійна картка журналіста (МПКЖ) є свідоцтвом того, що її власник дійсно є професійним журналістом і є членом національної спілки, яка входить до МФЖ. МПКЖ визнається владою багатьох країн світу як посвідчення журналіста, яке забезпечує безперешкодний доступ до подій, що становлять громадський інтерес. Це посвідчення дає право на доступ до державних установ та установ органів місцевого самоврядування для отримання інформації. В Європарламенті, Раді Європи та інших європейських міжнародних організаціях пред’явлення посвідчення є достатнім як для отримання доступу до інформації, так і отримання допомоги під час підготовки і розповсюдження матеріалів, а також в інших питаннях діяльності засобів масової інформації на території країн, які входять до Європейського Союзу. У Багатьох країнах МПКЖ дає право безоплатно відвідувати музеї, виставки, спортивні змагання та інші масові заходи.

 3. Критерії і порядок видачі Міжнародної професійної картки журналіста визначені спеціальним рішенням МФЖ, затвердженим на засіданні Бюро МФЖ у Гамбурзі 25-28 лютого 1981 р. У відповідності з цим рішенням МПКЖ може бути видано лише членам спілки, яка входить до МФЖ і тільки тим членам, які є професійними журналістами і які офіційно звернулись із заявою про видачу картки. Національні спілки – члени МФЖ, в складі яких є належна інфраструктура для видачі Міжнародної картки журналіста, мають право видавати її самостійно, під свою відповідальність, чітко дотримуючись правил МФЖ і надаючи МФЖ звіт про їх видачу.

  Міжнародна професійна картка журналіста дійсна тільки якщо у ній зазначено координати власника, проставлено його підпис, а також є підписи президента та генерального секретаря МФЖ, скріплені відповідною печаткою.

  Міжнародна професійна картка журналіста дійсна протягом певного строку, але після закінчення цього строку його може бути продовжено за згаданою процедурою.

 4. Необхідною умовою отримання Міжнародної професійної картки журналіста є обов’язок дотримуватись статуту НСЖУ та Кодексу професійної етики українського журналіста.

 5. Власники Міжнародної професійної картки журналіста мають право на:

  • ...
  • ...
 6. Для отримання Міжнародної професійної картки журналіста необхідно надати:

  • заяву на отримання Міжнародної професійної картки журналіста;
  • копію членського білету НСЖУ;
  • 2 кольорові фотографії 3х4 см;
  • копію закордонного паспорта.
 7. Під час оформлення Міжнародної професійної картки журналіста робиться грошовий внесок. Частина внеску перераховується до Міжнародної федерації журналістів відповідно до встановленого порядку.

  З питань отримання Міжнародної професійної картки журналіста потрібно звернутися до НСЖУ за телефоном: (044)..

 8. Строк дії Міжнародної професійної картки журналіста, виданої НСЖУ складає два роки. Строк дії картки не продовжується. Навзамін видається нова на той же строк. Для видачі нової Міжнародної професійної картки журналіста на наступний строк необхідно подати документи зазначені у п. 6.

 9. НСЖУ має право відмовити у видачі Міжнародної професійної картки журналіста, якщо заявник подав невідповідні або недійсні документи, а також за наявності встановлених порушень Кодексу професійної етики українського журналіста.

http://europe.ifj.org/en/pages/international-press-card

Актуальне ↓