Правління НСЖУ

Правління НСЖУ - керівний орган у період між з’їздами, створюється з представників регіональних організацій.

Правління регіональних організацій НСЖУ мають право делегувати до правління НСЖУ та відкликати делегованих ними членів правління з делегуванням замість них та вибулих інших своїх представників простою більшістю голосів.

З’їзд НСЖУ затверджує на п’ятирічний строк склад правління з осіб, які делеговані регіональними організаціями.

Пленуми (засідання) правління скликаються за рішенням секретаріату.

Рішення правління ухвалюються простою більшістю голосів, якщо на засіданні присутні не менше ніж дві третини його складу.

Правління НСЖУ:

 • за поданням голови затверджує та звільняє першого секретаря, який разом з головою НСЖУ, входить до складу секретаріату, а у разі відсутності голови виконує його функції;
 • затверджує кількісний та персональний склад секретаріату, голів комітетів, комісій та рад, визначає та затверджує їхні повноваження, звільняє їх;
 • здійснює контроль за реалізацією рішень з'їзду, конференції, проводить заходи, спрямовані на їх виконання;
 • обговорює питання поточної діяльностіНСЖУ, ухвалює відповідні постанови;
 • розглядає щорічні звіти секретаріату НСЖУ;
 • затверджує річний бюджет, кошторис витрат і план основних заходів НСЖУ;
 • визначає порядок і форми використання основних фондів та господарського управління майном та коштами НСЖУ, може делегувати ці повноваження голові НСЖУ;
 • визначає розмір щорічних внесків до Міжнародної Федерації журналістів;
 • розглядає, затверджує та вносить до державних органів влади і управління пропозиції щодо розвитку журналістики;
 • ухвалює рішення про створення та припинення діяльності регіональних організацій НСЖУ, редакцій, видавництв, підприємств, установ та організацій;
 • визначає норму представництва на з’їзд, конференцію і порядок виборів делегатів;
 • ухвалює рішення про участь НСЖУ у діяльності інших громадських організацій;
 • затверджує штатний розпис апарату НСЖУ;
 • заслуховує звіти керівників створених НСЖУ установ, організацій та заснованих підприємств.

До Правління НСЖУ входять:

голова НСЖУ, голови всіх регіональних організацій НСЖУ, а також:

Макуха Петро Петрович - головний редактор "Крымской газеты" (м.Ялта АРК). Тел.: (0654) 32-55-59, 32-42-31 ф.

 • Народився 22 січня 1944 у м. Аль-Гарош (Франція).
 • Закінчив 1962 Херсонський машинобудівний технікум, а 1978 - історичний факультет Сімферопольського держуніверситету.
 • Працював фрезерувальником, техніком, інженером-конструктором Полтавського турбомеханічного заводу.
 • З 1967 у ЗМІ Криму: кореспондент районної, міської, обласної газет, редактор телерадіомовлення, заступник голови Кримського комітету телебачення і телерадіомовлення, заступник головного редактора "Крымской газеты", з 1999 - головний редактор.
 • Член НСЖУ та спілок письменників України, Криму, Росії і Білорусії.
 • Автор поетичного збірника "Слышу колокол", співавтор колективних поетичних збірників "Крымские напевы", "Крымские силуэты".
 • Лауреат премії ім. Данилевського.

Сорока Михайло Михайлович - головний редактор газети "Урядовий кур'єр". Тел.: (044) 253-12-95, 253-39-50 ф.

 • Народився 6 лютого 1948 у с Романів Луцького р-ну на Волині.
 • Закінчив 1972 факультет журналістики Київського держуніверситету ім. Т.Г.Шевченка.
 • Працював літпрацівником ківерцівської райгазети, кореспондентом, завідувачем відділу республіканської газети "Радянська Україна".
 • У 1984-1990 працював завідувачем сектора преси Київського міськкому КПУ, інструктором, а з 1987р. - консультантом сектору газет і журналів ЦК КПУ.
 • З вересня 1990 - головний редактор газети "Урядовий кур'єр".
 • Нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня, Почесною грамотою Президії Верховної ради УРСР, Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України.
 • Заслужений журналіст України.
 • Лауреат журналістської премії "Незалежність".
 • Автор книг: "Зоряне тяжіння", "Мандрівка у просторі й часі", "Світ відкриває Україну" та ін.
 • Перший заступник голови Київської організації НСЖУ.

Сподаренко Іван Васильович - народний депутат України, голова редакційної ради газети "Сільські вісті". Т./ф.: (044) 446-93-71.

 • Народився 23 січня 1931 у с. Стольне Менського р-ну Чернігівської обл.
 • Закінчив 1957 факультет журналістики Київського держуніверситету ім. Т.Г.Шевченка.
 • Працював у редакціях газет "Шлях перемоги", "Червоний прапор", "Радянська Волинь", "Зоря Полтавщини".
 • З листопада 1973 - головний редактор газети "Сільські вісті".
 • Обирався головою НСЖУ.
 • Заслужений журналіст України.
 • Нагороджений орденами Жовтневої революції, Трудового Червоного Прапора, "Знак Пошани", Почесною Грамотою Президії Верховної Ради УРСР.
 • Автор збірок оповідань "Таємниця", "Колодязь коло моєї хати".

Список членів Правління НСЖУ:

 1. Бойко Віктор Михайлович
 2. Бриж Олександр Михайлович
 3. Воробець Дмитро Андрійович
 4. Голуб Олександр Олександрович
 5. Гринь Григорій Федосійович
 6. Долина Валерій Федорович
 7. Єфімов Микола Олексійович
 8. Зарайська Світлана Павлівна
 9. Каштановський Едуард Казимирович
 10. Климович Ярослав Іванович
 11. Котюжинська Тетяна Григорівна
 12. Лисенко Володимир Григорович
 13. Остролуцька Лариса Миколаївна
 14. Макуха Петро Петрович
 15. Мельник Ігира Григорівна
 16. Назарчук Василь Іванович
 17. Невмитий Володимир Ілліч
 18. Панков Олександр Григорович
 19. Роботін Юрій Анатолійович
 20. Рой Микола Федорович
 21. Ротман Микола Якович
 22. Савчак Михайло Іванович
 23. Сердюченко Іван Васильович
 24. Сорока Михайло Михайлович
 25. Сподаренко Іван Васильович
 26. Стеценко Микола Станіславович
 27. Тарасюк Дмитро Володимирович
 28. Терон Георгій Георгійович
 29. Томіленко Сергій Антонович
 30. Хорошилова Людмила Горигорівна
 31. Черемних Віра Миколаївна
 32. Шокало Микола Йосипович
 33. Шпак Віктор Іванович

Актуальне ↓