Угода щодо користування


Метою Угоди є врегулювання відносин між Адміністрацією інформаційного ресурсу НСЖУ та фізичною особою, що здійснює пошук і розповсюдження інформації на цьому ресурсі.


Інформаційний ресурс НСЖУ не є засобом масової інформації, Адміністрація не здійснює редагування інформації, що розміщується на ньому користувачами і не несе відповідальності за її зміст.


На інформаційному ресурсі НСЖУ поважається і захищається авторське право, а також майнові та немайнові права, пов’язані з ним. Використання творів без згоди автора допускається лише у встановленому законодавством порядку.


Користувач, який розміщує інформацію на ресурсі, самостійно представляє і захищає свої інтереси, які виникають у зв’язку з розміщенням зазначеної інформації у відносинах з третіми особами.


1. Сторони Угоди


Адміністрація інформаційного ресурсу НСЖУ, розташованого на доменному імені nsju.org, (далі Адміністрація) і фізична особа, яка розміщує інформацію на даному ресурсі (далі – Користувач), уклали цю Угоду щодо користування (далі – Угода) про таке:


2. Предмет Угоди


Адміністрація надає Користувачу право на розміщення на інформаційному ресурсі НСЖУ наступної інформації:


 • текстів;

 • аудіоматеріалів у форматі, встановленому Адміністратором;

 • відеоматеріалів у форматі, встановленому Адміністратором;

 • фотоматеріалів у форматі, встановленому Адміністратором;

 • посилань, розміщених на цьому інформаційному ресурсі або на інших інформаційних ресурсах.3. Права і обов’язки сторін


Користувач має право:


 • вільно здійснювати пошук, отримання, передачу, виробництво і розповсюдження інформації на інформаційному ресурсі НСЖУ будь-яким не забороненим законодавством способом;

 • коментувати надану іншими користувачами інформацію;

 • у встановленому Адміністрацією порядку вимагати від Адміністрації приховування від інших користувачів інформаційного ресурсу НСЖУ всієї поданої ним інформації, а також власного облікового запису Користувача;

 • змінювати рейтинги інших користувачів і здійснювати інші дії за умови дотриманнями встановлених Адміністрацією Правил.Адміністрація має право:


 • на власний розсуд створювати, змінювати, скасовувати Правила користування інформаційним ресурсом НСЖУ;

 • на власний розсуд обмежувати доступ до інформації, розміщеної Користувачем, видаляти інформацію, розміщену Користувачем, обліковий запис Користувача;

 • відмовляти у реєстрації облікового запису Користувачу, обліковий запис якого вже видалявся за порушення умов Угоди.Користувач зобов’язується:


 • забезпечувати достовірність розміщеної інформації;

 • під час розповсюдження інформації, яка не є його власністю, забезпечувати включення до її складу достовірних даних про власника цієї інформації або про особу, що розповсюдила цю інформацію, у формі і обсязі, які є достатніми для ідентифікації цієї особи;

 • не розповсюджувати інформацію, поширення якої заборонене Конституцією України, законами України, іншими законодавчими актами в галузі інформації, міжнародними договорами та угодами, ратифікованими Україною;

 • не порушувати працездатність сайту шляхом розміщення інформації, яка містить віруси, створення додаткового навантаження на сервер, застосування програм, не обумовлених функціональним змістом інформаційного ресурсу та іншими способами.Адміністрація зобов’язується:


 • здійснювати захист облікового запису Користувача від незаконного доступу, видалення розміщеної ним інформації, а також інших неправомірних дій у відношенні такої інформації усіма технічними засобами, які знаходяться у її розпорядженні;

 • у випадку розміщення Користувачем інформації, поширення якої є обмеженим або заборонене законодавством, або попередити Користувача, або видалити обліковий запис Користувача, або застосувати один та/або декілька заходів одночасно;

 • подати всю наявну інформацію про Користувача уповноваженим органам державної влади у випадках, встановлених законами.4. Інші умови


Користувач усвідомлює і погоджується з тим, що розміщена ним інформація може бути використана пошуковими або іншими автоматизованими сервісами чи іншими способами.


Адміністрація не несе відповідальності за невідповідність вимог Користувача і отриманих послуг.


У випадку виникнення форс-мажорної ситуації (надзвичайна ситуація, стихійне лихо тощо) Адміністрація не гарантує зберігання інформації, розміщеної Користувачем, а також безперебійну роботу інформаційного ресурсу.


5. Відповідальність сторін


У випадку, якщо Користувачем було розміщено інформація, розповсюдження якої обмежується або забороняється законодавством, порушує авторське право, відповідальність за це покладається на Користувача.


6. Строк і умови дії Домовленості


Ця Угода набирає чинності з моменту авторизації Користувачем на інформаційному ресурсі НСЖУ і розповсюджується на необмежений строк.


Адміністрація має право на зміну положень Угоди в односторонньому порядку. Користувач може бути повідомлений про зміни за допомогою технічних засобів ресурса.

Актуальне ↓