проголосувало
0 користувачів

Анонси книжок, що тим чи іншим чином торкаються питань пов'язанних з журналістикою та ЗМІ.

Книжкова полиця →  Економіка вітчизняних змі

Гуревич С.М. — Навчальний посібник для вузів

Мета посібника — дати студентам уявлення про економіку засобів масової інформації (ЗМІ) як особливої галузі практичної діяльності і пов'язаного з нею наукового знання.
Показати роль економічного фактора у виникненні та розвитку журналістики.

Посібник допоможе виробленню у студентів первинних навичок в області редакційного менеджменту та маркетингу.
Ця книга повинна сприяти формуванню у професійних журналістів економічного мислення, розуміння своєї ролі у зміцненні економічної бази видання та підвищення його конкурентоспроможності.

Перейти до тексту
Написав
10.03.2010 в 12:21
|
0

Книжкова полиця →  Соціологічні дослідження ТБ та реклами

Коробіцин Владислав, Юдіна Олена

У представленій книзі зроблена спроба осмислити в ретроспективі досвід вивчення соціологами проблем телебачення та реклами.

На підставі конкретних соціологічних досліджень, проведених авторами та їхніми колегами, простежуються процеси зміни телепростору, починаючи з кінця вісімдесятих років XX століття.
У роботі також аналізуються підходи до вивчення аудиторії радіо і ТБ. Описуються фактори, що впливають на розміри аудиторії, соціально-психологічні особливості, настрої та вподобання глядачів і слухачів.
Книга розрахована в першу чергу на студентів та викладачів факультету журналістики і соціології. Але, без сумніву, вона може бути корисна співробітникам редакцій електронних ЗМІ, журналістам-практикам. А також усім тим, хто цікавиться теорією і практикою телебачення.
Написав
10.03.2010 в 12:11
|
0

Книжкова полиця →  Реклама і масова культура. Служниця чи пані?

Учнів Вікторія

Унікальність видання полягає в тому, що незважаючи на велику кількість літератури по рекламі, що є на книжковому ринку, до цього часу ні одна з книг прицільно і комплексно не розглядає рекламу в просторі масової культури.
Автор аналізує історичні витоки та основні напрямки взаємодії реклами з різними аспектами масової культури, а також причини лідерства рекламних технологій у масовій культурі.

Для студентів, що навчаються за спеціальностями 'Журналістика' і 'Реклама', а також іншим гуманітарно-соціальних спеціальностями. Видання ілюстроване.
Написав
10.03.2010 в 12:04
|
0

Книжкова полиця →  Рекламний текст у сучасних ЗМІ

Назайкін Олександр

Як створюються ефективні рекламні тексти?

На основі зарубіжного та вітчизняного досвіду автор докладно і популярно роз'яснює це питання.

У книзі розглянуті всі основні аспекти та етапи роботи над сучасним рекламним текстом.
Книга розрахована на читачів, які за родом своєї діяльності займаються рекламою в рекламних відділах компаній, засобах масової інформації, в рекламних агентствах.
Буде корисна також студентам і викладачам дисциплін, пов'язаних з рекламою.
Написав
10.03.2010 в 11:59
|
0

Книжкова полиця →  Реклама в економічній структурі ЗМІ

Щепілова Галина Германівна

Завдання запропонованого навчального посібника — показати, що реклама є основним фінансовим джерелом для незалежних засобів масової інформації.

У книзі читач знайде відповіді на питання, як вписується реклама в сучасний маркетинговий процес, як організовано продаж реклами в різних ЗМІ, як поєднується реклама та журналістика в рамках єдиного медійного продукту.

У посібнику представлені плани лекційних та семінарських занять, питання для обговорення, теми для рефератів, зразкові теми курсових і дипломних робіт.

Книга призначена в першу чергу студентам, які вивчають менеджмент і маркетинг сучасних ЗМІ.

Може бути цікава співробітникам відділів реклами і маркетингу ЗМІ, а також інших учасників рекламного ринку — рекламодавцям і рекламним агентствам.
Написав
10.03.2010 в 11:43
|
0

Книжкова полиця →  Вплив засобів масової інформації та інших джерел на формування здорового способу життя дітей та молоді

ЗМІ як особливий чинник впливу на формування способу життя особистості. Вплив ЗМІ на формування здорового способу життя молодої особистості.

Вплив різних сфер життєдіяльності на формування здорового способу життя молодої людини та роль ЗМІ у цьому процесі.

Окремі складові здорового способу життя молоді та роль ЗМІ у їх посиленні.

Перейти за посиланням
Написав
10.03.2010 в 11:38
|
0

Актуальне ↓